Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Sajtószoba

Európai Uniós támogatással valósult meg Vámospércs és Nyírmártonfalva teljes csatornázottsága

2015. december 18.
Sajtóközlemény - 2015. december 18. Európai Uniós támogatással valósult meg Vámospércs és Nyírmártonfalva teljes csatornázottsága. A két település 3 085 967 700 Forint támogatást nyert a csatornahálózat kiépítésére és egy korszerű szennyvíztisztító telep létrehozására. A projekt összköltsége 3 256 944 245 Forint. A saját forrás összege 170 976 545 Forint, melyet a Belügyminisztérium Önerő Alapjához benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően Magyarország Kormánya 100% vissza nem térítendő támogatásban részesített. A szerződésben vállalt feladatok teljesültek, a projekt zárul.

A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás a támogatási szerződést 2012. november 28-án, az önerő támogatására vonatkozó szerződést pedig 2013. szeptember 30-án írta alá. A kormányzati támogatásnak köszönhetően a vámospércsi és a nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdonosainak - sok más településtől eltérően - nem kellett a közel 200 ezer forintos hozzájárulást megfizetni.

Nyírmártonfalván nem volt szennyvízcsatorna-hálózat, Vámospércsen pedig kevesebb, mint 5 %-os volt a csatornázottság. A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep volt, melynek fekvése és nagyságrendje, valamint tisztítási technológiája már jelentősen elavult, a műtárgyak sem feleltek meg a környezeti előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősült, mely felszámolásra és rekultivációra szorult.

Az új szennyvízcsatorna-hálózat, valamint az új szennyvíztelep kivitelezési munkálatai 2014 tavaszán kezdődtek el. A munkálatokat a közbeszerzési pályázaton legkedvezőbb ajánlatot tevő Debreceni Mélyépítő Holding Kft., a Pannon Nívó Zrt. és a KE-VÍZ 21 Zrt. Konzorcium, mint közös ajánlattevő végezte.

A Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című projekt sikeres megvalósításával a két településen összesen 34 kilométernyi új gravitációs gerincvezeték, 13 kilométernyi nyomóvezeték és a 18 kilométernyi bekötővezeték épült meg 34 darab hálózati és 8 darab házi átemelővel. A beruházás eredményeként a két településen összesen 2458 darab új bekötés valósult meg. Mindezek mellett egy közös, korszerű 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep épült meg a két település határában.

A csatornázási program megvalósulásával csökken a környezetszennyezés, az ingatlantulajdonosok mindennapjai kényelmesebbé válnak, megszűnik a szippantás, az életkörülmények javulnak és várhatóan az ingatlanok értéke is emelkedni fog. A csatornázással javul a felszíni és a felszín alatti vizek állapota és nő a környezeti biztonság, ezáltal Vámospércs és Nyírmártonfalva egészségesebb, tisztább településsé válik.

A beruházástól az önkormányzatok azt várják, hogy ezzel a fontos alapinfrastruktúra megteremtésével a települések a tőkebefektetők számára is vonzóak lesznek és hosszabb távon munkahelyteremtő beruázások is megvalósulnak.

« Vissza