Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

A projekt

Európai Uniós támogatással valósul meg Vámospércs és Nyírmártonfalva teljes csatornázottsága. A két település 2 565 109 500 Forint támogatást nyert a csatornahálózat kiépítésre és egy korszerű szennyvíztisztító telep létrehozására.

A projekt összköltsége 3 103 050 650 Ft. A saját forrás összege 472 288 150 Ft, melyet a Belügyminisztérium Önerő Alapjához benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően Magyarország Kormánya 100% vissza nem térítendő támogatásban részesített. Tovább...

Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 2009-ben a Környezet és Energia Operatív programhoz benyújtott sikeres pályázatuknak köszönhetően 53 millió 762 ezer forintos támogatást nyert a csatornázás előkészítő munkálataira. A program eredményes megvalósítása lehetővé tette, hogy a második fordulóban a tényleges megvalósításra, a csatornahálózat kiépítésére pályázzon a Vámospércs és Nyírmártonfalva önkormányzatai által létrehozott Társulás. A sikeres pályázat eredményeként közel 2,6 milliárd forint támogatásban részesült a beruházás. A támogatási szerződést 2012. november 28-án írták alá.

A Társulás 2013 júliusában a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjához pályázatot nyújtott be az önrész támogatására, melyet Magyarország Kormánya 100 %-os támogatásban részesített. Így a teljes önrész összegét, 472 288 150 Ft-ot kormányzati támogatásból finanszírozza a Társulás.A támogatásnak köszönhetően a vámospércsi és nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdonosainak – sok más településtől eltérően – nem kell a közel 200 ezer forintos hozzájárulást megfizetni. Az önerő támogatására vonatkozó támogatási szerződést 2013. szeptember 30-án írták alá.

Jelenleg Nyírmártonfalván nincs szennyvíz csatornahálózat, Vámospércsen pedig kevesebb, mint 5%-os a csatornázottság. A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep van, melynek fekvése és nagyságrendje, valamint tisztítási technológiája már jelentősen elavult, a műtárgyak sem felelnek meg a környezeti előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősíthető, mely felszámolásra és rekultivációra szorul.

A projekt sikeres megvalósításával a két településen összesen mintegy 45 kilométernyi új gravitációs csatornahálózat épül közterületi átemelőkkel, valamint egy közös, korszerű 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep valósul meg a két település határában.

A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab, Nyírmártonfalván pedig összesen 781 darab ingatlan köthető majd rá az új csatornahálózatra.

A csatornázási program megvalósulásával csökken a környezetszennyezés, az ingatlantulajdonosok mindennapjai kényelmesebbé válnak, megszűnik a szippantás, az életkörülmények javulnak és várhatóan az ingatlanok értéke is emelkedni fog. A csatornázással javul a felszíni és felszín alatti vizek állapota és nő a környezeti biztonság, ezáltal Vámospércs és Nyírmártonfalva egészségesebb, tisztább településsé válik. A beruházástól az önkormányzatok azt várják, hogy ezzel a fontos alapinfrastruktúra megteremtésével a települések a tőkebefektetők számára is vonzóak lesznek és hosszabb távon munkahelyteremtő beruházások is megvalósulnak.

A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési pályázaton legkedvezőbb ajánlatot tevő Debreceni Mélyépítő Holding Kft, a Pannon Nívó Zrt. és a KE-VÍZ 21 Zrt. Konzorcium, mint közös ajánlattevő végzi. A tényleges építkezési feladatok várhatóan 2014. március közepén kezdődhetnek el.

A teljes csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítése várhatóan 2015 nyarán készülhet el.

2014. március 7.

Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás