Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Gyik

Miért van szükség a csatornázásra?

Az Európai Unió tagállamaira vonatkozó előírások, valamint a természet és környezetünk védelme egyaránt szükségessé teszik a csatornázás és a szennyvíztisztítás megvalósulását. A Vámospércsen és Nyírmártonfalván megvalósuló csatornázási munkálatok megvalósításával biztosítható a településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, egy egészséges, tiszta település megteremtése.


Miért van szükség szennyvíztisztításra?

A környezet és vízbázis védelmére, megóvására. A befogadó szennyező anyag terhelésének csökkentése, ökológia védelme. Levegőtisztaság védelem érdekében a bűzhatás csökkentése


Hasznosítható-e a tisztított szennyvíz?

A szennyvíztelepre kerülő szennyvízből a tisztítás során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítható öntözésre, a tisztítás során keletkezett iszap pedig felhasználható a mezőgazdaságban.


Milyen típusai vannak a szennyvízcsatornának?

A szennyvízcsatornák kétféleképpen csoportosíthatók. Szállított anyag típusa szerint: Egyesített rendszer: csapadék és szennyvíz elvezetése egy csatornahálózatban történik. Elválasztott rendszer: külön csatornahálózatban történik a csapadék és szennyvíz elvezetése. Üzemelés szerint: Gravitációs: a szennyvíz folyását a megfelelő lejtés biztosítja. Kényszeráramoltatású: a szennyvíz mozgatása túlnyomás vagy vákuum előállításával történik.


Miért van szükség Vámospércsen és Nyírmártonfalván a csatornázásra?

Jelenleg Nyírmártonfalván nincs szennyvíz csatornahálózat, Vámospércsen pedig kevesebb, mint 5%-os a csatornázottság. A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep van, melynek fekvése és nagyságrendje, valamint tisztítási technológiája már jelentősen elavult, a műtárgyak sem felelnek meg a környezeti előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősíthető, mely felszámolásra és rekultivációra szorul.

A csatornázás eredményeképpen csökken a szennyező források száma (pl. emésztőgödrök, szikkasztók), megszűnik a fertőzésveszély, javul a talajvíz minősége, nő az ingatlanok értéke.


Hány kilométer csatornahálózat épül a két településen?

A projekt sikeres megvalósításával a két településen összesen mintegy 45 kilométernyi új gravitációs csatornahálózat épül közterületi átemelőkkel, valamint egy közös, korszerű 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep valósul meg a két település határában.


Hány ingatlan köthető majd rá az új csatornahálózatra?

A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab, Nyírmártonfalván pedig összesen 781 darab ingatlan köthető majd rá az új csatornahálózatra.


Milyen forrásából valósul meg a beruházás?

Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 2009-ben a Környezet és Energia Operatív programhoz benyújtott sikeres pályázatuknak köszönhetően 53 millió 762 ezer forintos támogatást nyert a csatornázás előkészítő munkálataira. A program eredményes megvalósítása lehetővé tette, hogy a második fordulóban a tényleges megvalósításra, a csatornahálózat kiépítésére pályázzon a Vámospércs és Nyírmártonfalva önkormányzatai által létrehozott Társulás. A sikeres pályázat eredményeként közel 2,6 milliárd forint támogatásban részesült a beruházás. A támogatási szerződést 2012. november 28-án írták alá.

A Társulás 2013 júliusában a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjához pályázatot nyújtott be az önrész támogatására, melyet Magyarország Kormánya 100 %-os támogatásban részesített. Így a teljes önrész összegét, 472 288 150 Ft-ot kormányzati támogatásból finanszírozza a Társulás. A támogatásnak köszönhetően a vámospércsi és nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdonosainak – sok más településtől eltérően – nem kell a közel 200 ezer forintos hozzájárulást megfizetni. Az önerő támogatására vonatkozó támogatási szerződést 2013. szeptember 30-án írták alá.


Milyen eredményei lesznek a csatornázásnak?

A csatornázási program megvalósulásával csökken a környezetszennyezés, az ingatlantulajdonosok mindennapjai kényelmesebbé válnak, megszűnik a szippantás, az életkörülmények javulnak és várhatóan az ingatlanok értéke is emelkedni fog. A csatornázással javul a felszíni és felszín alatti vizek állapota és nő a környezeti biztonság, ezáltal Vámospércs és Nyírmártonfalva egészségesebb, tisztább településsé válik. A beruházástól az önkormányzatok azt várják, hogy ezzel a fontos alapinfrastruktúra megteremtésével a települések a tőkebefektetők számára is vonzóak lesznek és hosszabb távon munkahelyteremtő beruházások is megvalósulnak.


Ki végzi a kivitelezési munkálatokat?

A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési pályázaton legkedvezőbb ajánlatot tevő Debreceni Mélyépítő Holding Kft, a Pannon Nívó Zrt. és a KE-VÍZ 21 Zrt. Konzorcium, mint közös ajánlattevő végzi.


Várhatóan mikor fejeződnek be a csatornázási feladatok?

A teljes csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítése várhatóan 2015 nyarán készülhet el.